Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina
+ 421 911 151 488

Mozog

ico_mozog

Faktory ovplyvňujúce dobré fungovanie mozgu a udržiavania zdravej mysle človeka

  1. Neurobik – duševný fitness, mentálne cvičenia, ale aj permanentná stimulácia mozgu novými mentálnymi podnetmi, záujem o všetko neznáme, získavanie nových informácií a vedomostí.
  2. Buďte stále zvedavé! Učte sa cudzie jazyky, čítajte, naučte sa napríklad spoločenské tance. Alebo sa skúste učiť spamäti telefónne čísla.
  3. Sociálny kontakt. Každodenný styk s inými núti váš mozog, aby bol neustále pripravený poskytovať v spontánne vznikajúcich situáciách určité a správne odpovede, aby sa dokázal presmerovať a vnímať myslenie a cítenie druhých.
  4. Vyskúšajte nové prístupy pri riešení problémov. Zapojte laterálne myslenie (pristupovať k problému akoby z inej strany, sprostredkovane), a tým dôjde k povzbudeniu pravej mozgovej hemisféry.
  5. Vyskúšajte mnemotechnické pomôcky. Tie rozšíria váš mozgový potenciál. Skúste priradiť ľuďom nejakú asociáciu – či už vtipnú alebo súvisiacu s nejakým iným prvkom. Perfektne precvičíte mozgové prvky a ľudí si budete pamätať.
  6. A, samozrejme, najprospešnejší je zdravý a veku primeraný životný štýl.
Female Limbic System Brain Anatomy - blue concept
zdroj: fotolia

 

Izometrické cvičenia zaručujú aktivizáciu mozgu ale aj celkového uvoľnenia tela i duše. Cvičenia redukujú svalové napätie, predchádzajú bolestiam hlavy, krku, chrbtice.

Cvičenie 1: priložte dlane na čelo (potom na záhlavie – hlavu zakloniť) a vyvolávajte tlak hlavy smerom proti rukám (10 sekúnd),

Cvičenie 2: spojte dlane rúk proti sebe prstami. Tlačte ich v úrovni hrude proti sebe,

Cvičenie 3: spojte si prekrížením prstov ruky a ťahajte ich od seba,

Cvičenie 4: položte si dlane na stehná (prekrížte nohy) silno dlane zatláčajte do stehien,

Cvičenie 5: oprite sa dlaňami o stôl, silno tlačte do stola,

 Cvičenie 6: posaďte sa, uchopte stoličku zospodu a ťahajte ju dohora,

Cvičenie 7: „gorila“ postavte sa rovno, rozkročte sa na šírku ramien a postupne napínajte svaly celého tela (silno ohnite prsty na nohách, potom stlačte lýtka, stehna, obe polky, stiahnite brucho, zatnite zápästie, svaly na tvári, stisnite zuby).